expertise

reisinformatie

Centraal staat de beleving van de reiziger. Leesbare, begrijpelijke en aantrekkelijke informatie voor iedereen is het devies. ovPlus ontwerpt, beheert en implementeert reisinformatie-systemen.


haltemeubilair

Halteplaatsen zijn de visitekaartjes van vervoerders en overheden. ovPlus ontwerpt, ontwikkelt en investeert in eigentijdse informatiezuilen.


identiteiten / communicatie

ovPlus verzorgt de vormgeving van nieuwe vervoersproducten en totale halteconcepten: van vertrekstaat tot reclame en van logo tot abrikleur.


productontwikkeling

Wij investeren samen met onze partners in de ontwikkeling van innovatieve producten. Het gaat hier om projecten waarvoor geen opdrachtgevers zijn maar die wel in een duidelijke behoefte voorzien. ovPlus is in dat geval naast ontwerper ook eigenaar en (mede) leverancier van bijvoorbeeld haltemeubilair of DRIS systemen.


advies

ovPlus adviseert over innovatieprocessen binnen het OV. Wij formuleren Programma’s van Eisen met betrekking tot reisinformatie en verzorgen visualisatie van aanbestedingseisen.


normen / wetgeving

Via het CROW (kennisplatform voor o.a. verkeer en vervoer) zijn wij betrokken bij de formulering van landelijke normen voor het openbaar vervoer.