Provincie Gelderland

Provincie Gelderland investeert veel in de kwaliteit van het openbaar vervoer. ovPlus is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe bushaltes. Het ontwerp van nieuwe vertrekstaten, informatiepanelen, halteborden en advisering over het de keuze van het overige meubilair maakten hier deel van uit.

ovPlus verzorgt tevens de specificaties en de begeleiding van de implementatie.
Het reisinformatiesysteem dat wij voor de Provincie Gelderland ontworpen hebben, is bekroond met UITP-award voor het beste mondiale statische reisinformatie.

Momenteel werken wij aan een eenvoudige DRIS module voor alle haltes: